30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

1. Good morning.
2. Did you sleep well?
3. Brush your teeth.
4. Wash your face.
5. Put on your clothes.
6. Do you need help?
7. Yes, please.
8. No, thank you.
9. Eat your food.
10. Is it yummy?
11. Are you hungry?
12. Do you want more?
13. What do you want?
14. Let’s play.
15. What is this?
16. This is a rainbow.
17. It’s your turn.
18. Tidy up, please.
19. I’m done.
20. Where is the bird?
21. Please come over here.
22. Is it fun? 23. Be careful!
23. Please don’t cry.
24. Be nice.
25. I’m sorry.
26. Share with your friends.
27. We are going home.
28. Let’s take a bath.
29. Turn on/off the light.
30. Good night and sweet dreams.

อ้างอิง
. 2558. ชวนลูก speak english แบบง่ายๆด้วย 30 ประโยคนี้.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://blog.gift2kids.co.th/blog-บทความ/ชวนลูก-speak-english-แบบง่ายๆด้ว/. 11 พ.ย. 2558

Advertisements

ฝึกอ่านฟัง English

Untitled-2

http://www.kizclub.com/reading1.htm
http://www.kizclub.com/reading2.htm
http://www.kizclub.com/reading3.htm

เรียนคณิตศาสตร์ ออนไลน์ ฟรี

Khan Academy ไทย

คาน อะคาเดมี่ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกิจ เราเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
นอกเหนือจากวีดีโอตามรายการด้านล่างแล้ว เรายังมีวีดีโอต้นฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยบนเวบไซต์หลักอีกด้วย ในการเลือกวีดีโอที่ได้รับการแปลภาษาแล้ว คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้ที่ www.khanacademy.org/contribute ถ้าหากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการขยายโอกาสเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลของคาน อะคาเดมี่ คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://international.khanacademy.org

Untitled-2https://th.khanacademy.org/