ตัวอย่างการส่งงาน Code.org

ชื่อ…………………………….ชั้น…….เลขที่……

ewogICJuYW1lIjogIlNvbmdzYWsgUGhvLWlhbSIsCiAgImNvdXJzZSI6ICJhcnRpc3QiLAogICJjb3Vyc2VfdGl0bGUiOiAiQXJ0aXN0Igp9

ewogICJuYW1lIjogIlNvbmdzYWsgUGhvLWlhbSIsCiAgImNvdXJzZSI6ICJjb3Vyc2UxIiwKICAiY291cnNlX3RpdGxlIjogIkNvdXJzZSAxIgp9

ewogICJuYW1lIjogIlNvbmdzYWsgUGhvLWlhbSIsCiAgImNvdXJzZSI6ICJjb3Vyc2UyIiwKICAiY291cnNlX3RpdGxlIjogIkNvdXJzZSAyIgp9

Untitled-2

Advertisements
%d bloggers like this: