ห่วงคนไทยไม่รู้ เปิดประชาคมอาเซียน

ห่วงคนไทยไม่รู้ เปิดประชาคมอาเซียน
ห่วงคนไทยไม่รู้  เปิดประชาคมอาเซียน
คณะกรรมมาธิการอาเซียนห่วง  หลังโพลระบุคนกรุงเทพฯ  ร้อยละ ๕๑  ไม่เข้าใจและไม่เคยได้ยินที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน

จากประเด็นข่าว  จะเล่าเรื่องคำ “ประชาคม
คำว่า ประชาคม มีที่ไปที่มาอย่างไร  ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่ของภาษาซึ่งคำที่ลงท้าย ด้วยคม มีมากมายหลายคำโดยเฉพาะชื่อเดือนในรอบปี อยากทำความเข้าใจร่วมกันผิดถูกอย่างไรช่วยแสดงความคิดเห็น…

เนื้อหาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำที่ลงท้ายด้วยคมมาจากคำ ๒ คำ คือ “อาคม” และ “คม” ซึ่งเป็นบาลีสันสกฤษ
อาคม พูดกันโดยทั่วไปหมายถึง เวทมนตร์คาถา แต่ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายนี้  อาคมในที่นี้
แปลว่าการมาถึง  อาคมนี้มักนำไปสร้างคำโดยการสมาส เช่น ชื่อเดือนในรอบปี ที่มีวัน ๓๑ วัน โดยนับวันอิงจักรราศี เช่น มกราคม (อ่าน มะกะราคม ไม่อ่าน มกกะราคม เพราะเป็นคำบาลีมักจะอ่านแบบเรียงคำ)มาจากคำว่า “มกร หมายถึง ราศีมกร หรือ ราศีมังกร  (Capricorn จากภาษาลาตินแปลว่า แพะทะเล) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 10 สมาสแบบมีสนธิกับคำว่า อาคม แปลว่า การมาถึง ดังนั้น มกราคม แปลว่า การมาถึงแห่งราศีมังกร  เดือนอื่น ๆ  ก็เช่นกัน
ส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วย “ยน”  สนธิ กับคำว่า “อายน” ซึงแปลว่าการมาถึงเช่นกัน แต่ใช้กับเดือนที่มี ๓๐ วัน
ส่วนเดือน กุมภาพันธ์  กุมภ์ แปลว่า หม้อ พันธ์ แปลว่า การผูก มาจากคำว่า อาพันธะ หมายถึง การมาถึงของราศีกุมภ์เหมือนกัน
คมนาคม มาจากคำว่า คมน (คะมะนะ) สนธิ กับคำว่า อาคม การไปมาถึงกัน  การสื่อสาร

ส่วนคำว่า “คม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า communication  แปลว่า การติดต่อสื่อสาร เช่น คำว่า สังคม มาจากคำ นฤคหิต สํ สนธิกับ คม เป็น สังคม หมายถึงการติดต่อสื่อสารในการอยู่ร่วมกัน
ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ประเทศไทยทำสัญญาสั่งซื้อดาวเทียมดวงแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อว่า “ไทยคม” หมายถึง ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของคนไทยและปล่อยขึ้นอวกาศครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีดาวเทียม ถึง ไทยคม ๖
คำว่า ไทยคม มาจากคำว่า ไทย กับ คำว่า คม  คม หมายถึง communication คือ การสื่อสาร  ไทยคม เป็นคำประสม หมายถึง ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของคนไทย

ดังนั้น คำว่า ประชาคม ก็เป็นคำประสม มาจากคำว่า ประชา หมายถึง ผู้คนจำนวนมาก กับคำว่า คม  ประชาคม จึงหมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนจำนวนมาก พจนานุกรมกล่าวว่า กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การติดต่อสื่อสารของกลุ่มคนในกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า ๖๐๐ ล้านคน ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๘ โดยอยู่บนพื้นฐานของ ๓ เรื่องหลัก คือ การเมืองกับความ
มั่นคง  การร่วมมือทางเศรษฐกิจ  และการร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม

ศึกษาเพิ่มเติมและร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
๑ ศึกษาเรื่องคำสมาส สนธิ และคำประสม โดยค้นคว้าคำใหม่ๆ ที่ปรากฏในสื่อมวลชน
๒ คนไทยต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง เพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน

กิจกรรมเสนอแนะ
ศึกษาภาษาอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  คำทักทาย  อาหาร  กิจวัตรประจำวัน เป็นต้น

การบูรณาการ
สังคมฯ  เรียนรู้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ภาษาไทย เรียนรู้เรื่องดารสร้างคำ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

คุณธรรมที่สอดแทรก
คุณสมบัติของเยาวชนไทยในประชาคมอาเซียน จะต้องเก่งและดี “เก่ง” หมายถึง ความรู้ความสามารถ “ดี”  หมายถึงคุณธรรมจริยธรรม  ทำให้เกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม มีทักษะในการดำรงชีวิตต่อส่วนตัวปฏิเสธอบายมุข อย่างมีเหตุผล


แหล่งเรียนรู้และอ้างอิง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒
วิกิพีเดีย.คอม
นอสอพอ.คอม
familyweekend.co.th
tnews.co.th
chicbiscuit.com
ที่มา 
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4708 [วันที่ 3/8/2555]

Advertisements

Posted on 3 สิงหาคม, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: