รายวิชา 2/2559

เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 (ว30287)

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ง30205)

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (ง30204)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (i30202)

โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2 (ง30217)

การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (ง30213)

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (ก31908, ก32908, ก33908)

ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์

ผลงานนักเรียน 2/2559

Advertisements
%d bloggers like this: