โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ง30210)

เวลาเรียน อ.(7-8)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                       15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน

………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย1 (ครั้งละ 5 คะแนน) อ.27/10/58 –งานเดี่ยว–
นำเสนอ Tips เทคนิค การใช้โปรแกรมสำนักงาน
1.ชื่อเรื่อง
2.คำอธิบาย
3.วิธีทำพร้อมรูปภาพประกอบ
4.นำเสนอและสอนเพื่อนๆในห้องเรียน
5.อ้างอิง

>>เรื่องที่นำเสนอ<<
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) อ.03/11/58 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม รายชื่อกลุ่ม ม.5/3(Com)
ทำรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การ Print การติดตั้ง การแชร์ แบบต่างๆ
2.โปรแกรม Office แบบ Freeware และOffice ใน Smart Phone
3.Office แบบ Cloud, One Dive, Google docs, Office365

นำเสนอและแสดงวิธีการใช้งาน
ส่ง ไฟล์รายงาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com

นำเสนอ วัน อ.24/11/58
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย2 (5 คะแนน) อ.17/11/58 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงอธิบายโปรแกรมต่อไปนี้ ใช้ทำงานอะไรได้บ้าง
1.Microsoft Access 2013
2.Microsoft Excel 2013
3.Microsoft OneNote 2013
4.Microsoft Outlook 2013
5.Microsoft PowerPoint 2013
6.Microsoft Project 2013
7.Microsoft Publisher 2013
8.Microsoft Visio 2013
9.Microsoft Word 2013

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย3 (5 คะแนน) อ.01/12/58 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.Cloud computing คือ
2.Cloud computing เพื่อการเรียน จงอธิบาย
3.Google docs คือ
4.Office 365 คือ
5.Adobe Creative Cloud  คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) อ.05/01/59 –งานเดี่ยว–
1.สมัคร ใช้ Google Docs (Drive) และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง
2.สมัคร ใช้ OneDrive และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง

>>ส่ง Link งาน<<    ตรวจสอบการส่ง 

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) อ.05/01/59 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียน ศึกษาเรื่อง
การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
บรรณานุกรมอัตโนมัติ
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

และให้นำมาใช้ทำรายงาน
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ด้านคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
-ปก
-คำนำ
-สารบัญ, สารบัญภาพ, สารบัญตาราง(ถ้ามี)
-เนื้อหา อย่างน้อย 15 หน้า
อ้างอิง (บรรณานุกรม)
ส่ง ไฟล์งาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com

ส่งภายใน อ.9/02/59

งานที่ส่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์และหน้าที่การทำงาน
ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
สาขาอาชีพอนาคตสดใสในโลกไซเบอร์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) อ.12/01/59 –งานเดี่ยว–Excel-
ให้นักเรียนศึกษา จากคลิปต่อไปนี้
22 เทคนิคที่ “คนใช้ Excel” ต้องรู้
และ ค้นคว้า การใช้สูตร ในโปรแกรม Excel จำนวน 5 เรื่อง
ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) อ.19/01/59 –งานเดี่ยว–Word-
ให้นักเรียนศึกษา จากคลิปต่อไปนี้
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
และ สร้างเอกสาร ประกอบ ปก คำนำ สารบัญ บทที่ 1 เนื้อหา โดยใส่เลขหน้าตามที่กำหนด
ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) อ.02/02/59 –งานเดี่ยว–
ออกข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์แบบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
กำหนดให้ข้อ ถูกต้อง
ข้อ1-4  จาก Tips ของตนเองที่นักเรียน นำเสนอ Tips ละ 1 ข้อ
ข้อ 5 จาก งาน#1 ของกลุ่มตนเอง ห้ามซ้ำกัน

>>ส่งข้อสอบ<<      ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การสร้างสารบัญภาพ MS Word
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
22 เทคนิคที่ “คนใช้ Excel” ต้องรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: