เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 (ว30287)

เวลาเรียน ศ.(3-4)_4/5

คะแนน  50 คะแนน

– งาน ก#1                       15  คะแนน

– งาน ก#2                        5  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   30  คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.4/5     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………
งาน ก#1 (15 คะแนน) ศ.-30/10/58  –งานกลุ่ม–
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน  รายชื่อกลุ่ม
เรียนรู้และต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งาน
ออกแบบและประยุกต์ใช้ได้จริง
มีประโยชน์การใช้งานชัดเจน

ส่งชิ้นงาน
ก่อนสอบปลายกลางภาค 2 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (2 คะแนน) ศ.-30/10/58 –งานกลุ่ม–
ให้นักเรียนค้นคว้า และนำเสนอหัวข้อ งาน ก#1
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) ศ.06/11/58  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต คือ
2.การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต คือ
3.ยกตัวอย่างการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
4.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
5.คอมพิวเตอร์ กับ ฟิสิกส์ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (10 คะแนน) ศ.-20/11/58 –งานกลุ่ม–
ให้นักเรียนสร้าง Web Site นำเสนองาน งาน ก#1
1.ชื่องาน
2.ที่มาและความสำคัญ
3.ประโยชน์ที่ได้รับ
4.วัสดุและอุปกรณ์ (มีรูปภาพประกอบ)
5.ขั้นตอนการทำงาน (มีรูปภาพประกอบ)
6.วิธีใช้งาน (มีรูปภาพประกอบ)
7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
8.ผู้จัดทำ และอ้างอิง (ถ้ามี)

ส่งก่อนสอบปลายกลางภาค 1 สัปดาห์

กลุ่มที่ 1 ไซเรนดับเพลิง
กลุ่มที่ 2 สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน
กลุ่มที่ 3 วงจรติ๊งหน่องคนเข้าร้าน
กลุ่มที่ 4 แสงไฟกลางคืนอัติโนมัติ
กลุ่มที่ 5 เครื่องดักจับขโมย
กลุ่มที่ 6 ร้องดังเมื่อเจอแสง
กลุ่มที่ 7
วงจรไซเรนพยาบาล


…………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (2 คะแนน) ศ.-04/12/58 –งานกลุ่ม–
ให้นักเรียนนำเสนอความก้าวหน้าของงาน งาน ก#1

สัปดาห์ถัดไป
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (10 คะแนน) ศ.-04/12/58 –งานกลุ่ม–
ให้นักเรียน จัดทำ VDO นำเสนอการใช้งาน งาน ก#1
อธิบายวิธีติดตั้ง วิธีการใช้งาน และแสดงตัวอย่างใช้งาน

กลุ่มที่ 1 ไซเรนดับเพลิง  VDO
กลุ่มที่ 2 สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน  VDO
กลุ่มที่ 3 วงจรติ๊งหน่องคนเข้าร้าน  VDO
กลุ่มที่ 4 แสงไฟกลางคืนอัติโนมัติ  VDO
กลุ่มที่ 5 เครื่องดักจับขโมย  VDO
กลุ่มที่ 6 ร้องดังเมื่อเจอแสง  VDO
กลุ่มที่ 7 วงจรไซเรนพยาบาล  VDO

ส่งไฟล์ VDO
ก่อนสอบปลายกลางภาค 1 สัปดาห์
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) ศ.18/12/58  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.กล่องสมองกล SCI – BOX คือ
2.แผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A คือ
3.แผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม C,D, P, O คือ
4.จอภาพ “SLCD” คือ
5.มอเตอร์ไฟตรง คือ
6.สเต็ปเปอร์มอเตอร์ คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (5 คะแนน) ศ.-25/11/58  –งานกลุ่ม–
นำเสนอและสรุปการทำงานกลุ่ม  รายชื่อกลุ่ม
อภิปราย ตอบคำถาม
…………………………………………………………………………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: