ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์

>> รายชื่อแบ่งกลุ่ม ม.5/3

…………………………………………………………………………………
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
…………………………………………………………………………………
โครงงานเรื่อง

การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี
การใช้โปรแกรม SonyVegas Pro13

…………………………………………………………………………………

Advertisements
%d bloggers like this: