โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ง30210)

เวลาเรียน ศ.(3-4)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (ครั้งละ 5 คะแนน) ศ.31/10/57 –งานเดี่ยว–
นำเสนอ Tips เทคนิค การใช้โปรแกรมสำนักงาน
1.ชื่อเรื่อง
2.คำอธิบาย
3.วิธีทำพร้อมรูปภาพประกอบ
4.นำเสนอและสอนเพื่อนๆในห้องเรียน
5.อ้างอิง

>>เรื่องที่นำเสนอ<<
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) ศ.21/11/57 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม รายชื่อกลุ่ม ม.5/3(Com)
ทำรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การ Print การแชร์ การติดตั้ง แบบต่างๆ
2.โปรแกรม Office แบบ Freeware
3.Office บน Cloud, One Dive, Google docs, Office365
4.Office บน Smart Phone, Tablet

นำเสนอและแสดงวิธีการใช้งาน
ส่ง ไฟล์รายงาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com

นำเสนอ วัน ศ.16/01/58
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) ศ.12/12/57 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.Cloud computing คือ
2.Cloud computing เพื่อการเรียน จงอธิบาย
3.Google docs คือ
4.Office 365 คือ
5.Adobe Creative Cloud  คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) ศ.26/12/57 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถาม จงอธิบาย หัวข้อต่อไปนี้
1.Office Mix คือ
2.การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
3.การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ
4.Google Docs ใช้ทําอะไร
5.OneDrive ใช้ทำอะไร

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) ศ.23/01/57 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียน ศึกษาเรื่อง
การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
บรรณานุกรมอัตโนมัติ
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

และให้นำมาใช้ทำรายงาน
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ด้านคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
-ปก
-คำนำ
-สารบัญ, สารบัญภาพ, สารบัญตาราง(ถ้ามี)
-เนื้อหา อย่างน้อย 15 หน้า
อ้างอิง (บรรณานุกรม)
ส่ง ไฟล์งาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com

ส่งภายใน ศ.13/02/58

งานที่ส่ง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Windows
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ทางด่วนสาระสนเทศกับอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer languages)
ความหมายของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์
……………………………………………………………………………………

งานย่อย4 (5 คะแนน) ศ.30/01/57 –งานเดี่ยว–
1.สมัคร ใช้ Google Docs (Drive) และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง
2.สมัคร ใช้ SkyDrive และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง

>>ส่ง Link งาน<<    ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) ศ.06/02/58 –งานเดี่ยว–
ออกข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์แบบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
กำหนดให้ข้อ ถูกต้อง
ข้อ1-4  จาก Tips ของตนเองที่นักเรียน นำเสนอ Tips ละ 1 ข้อ
ข้อ 5 จาก งาน#1 ของกลุ่มตนเอง แบ่งดังนี้
1.คุณสมบัติ     2    คนแรก
2.วิธีการติดตั้ง   2    คนต่อมา
3.การใช้งาน       สมาชิก ที่เหลือ

>>ส่งข้อสอบ<<      ตรวจสอบการส่ง

ส่งภายใน อ.11/02/58

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การสร้างสารบัญภาพ MS Word
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word
เทคนิคการสร้างสารบัญและอ้างอิง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: