โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (ง30210)

เวลาเรียน พ.(1-2)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (ครั้งละ 5 คะแนน) พ.06/11/56 –งานเดี่ยว–
นำเสนอ Tips เทคนิค การใช้โปรแกรมสำนักงาน
1.ชื่อเรื่อง
2.คำอธิบาย
3.วิธีทำรูปภาพประกอบ
4.นำเสนอและสอนเพื่อนๆในห้องเรียน
5.อ้างอิง

>>เรื่องที่นำเสนอ<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พ.27/11/56 –งานเดี่ยว–เขียน-
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.Cloud computing คือ
2.Cloud computing เพื่อการเรียน จงอธิบาย
3.Google docs คือ
4.Office 365 คือ
5.Adobe Creative Cloud  คือ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) พ.04/12/56 –งานเดี่ยว–
1.สมัคร ใช้ Google Docs (Drive) และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง
2.สมัคร ใช้ SkyDrive และสร้าง เอกสาร  1 ไฟล์
พิมพ์ชื่อนามสกุล ชั้นและเลขที่ ตนเอง
แชร์แบบแก้ไขได้
ตัวอย่าง

>>ส่ง Link งาน<<      ตรวจสอบการส่ง

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………
งาน#1 (15 คะแนน) พ.18/12/56 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียน ศึกษาเรื่อง การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
และให้นำมาใช้ทำรายงาน
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ด้านคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
-ปก
-คำนำ
-สารบัญ, สารบัญภาพ, สารบัญตาราง(ถ้ามี)
-เนื้อหา อย่างน้อย 15 หน้า
อ้างอิง
ส่ง ไฟล์งาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com

ส่งภายใน พ.29/01/57
……………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) พ.08/01/57 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม รายชื่อกลุ่ม ม.5/3(Com)
กลุ่ม 1  LibreOffice
กลุ่ม 2  OpenOffice
กลุ่ม 3  Kingsoft Office
ให้นักเรียน  จัดทำคู่มือและนำเสนอทุกคน
1.คุณสมบัติ
2.วิธีการติดตั้ง
3.การใช้งาน  และอ้างอิง
การนำเสนอให้แสดงวิธีการติดตั้งและการใช้โปรแกรมด้วย
ส่ง ไฟล์งาน Word  มาที่ E-mail: songsak1@gmail.com

เริ่มนำเสนอ วันที่  พ.05/02/57
……………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.05/02/57 –งานเดี่ยว–
ออกข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
กำหนดให้ข้อ ก ถูกต้อง
ข้อ1-4  จาก Tips ของตนเองที่นักเรียน นำเสนอ Tips ละ 1 ข้อ
ข้อ 5 จาก งาน#2 ของกลุ่มตนเอง แบ่งดังนี้
1.คุณสมบัติ     2    คนแรก
2.วิธีการติดตั้ง   2    คนต่อมา
3.การใช้งาน       สมาชิก ที่เหลือ

>>ส่งข้อสอบ<<      ตรวจสอบการส่ง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

DOWNLOAD
LibreOffice

OpenOffice
Kingsoft Office

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้างสารบัญภาพ MS Word
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: