การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (ง30204)

เวลาเรียน อ.(7-8)_5/3

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     ม.5/3     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.05/11/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม 2/56  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน อ.04/02/57
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) อ.05/11/56  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน   อ.04/02/57
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.12/11/56
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress เรื่อง >>หัวข้องาน<<
รายชื่อกลุ่ม ม.5/3
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
6.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
7.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
แชร์ข้อสอบ และเฉลยมาที่ Email: songsak1@gmail.com

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)+ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ, ชมเชย, แนะนำ  หลังสอบกลางภาค

ผู้รายงาน (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย3 (5 คะแนน) อ.12/11/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
ให้นักเรียน อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี
1.การจัดการฐานข้อมูล คือ
2.หัวข้อที่สำคัญ 10 หัวข้อ
3.คำศัพท์ที่น่าสนใจหรือไม่รู้ความหมาย 20 คำ

ส่งภายในคาบเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.03/12/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การจัดการข้อมูล
2.ชนิดของข้อมูล
3.การจัดการฐานข้อมูล
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
5.บิท (Bit)
6.ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
7.เขตข้อมูล (Field)
8.ระเบียน (Record)
9.แฟ้มข้อมูล (File)
10.ฐานข้อมูล (Database)

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) พ.17/12/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  รีเลชั่น(Relation)
2.  ทูเพิล(Tuple)
3.  แอททริบิวต์(Attribute)
4.  คาร์ดินาลลิตี้(Cardinality)
5.  ดีกรี(Degree)
6.  โดเมน(Domain)
7.  Primary Key
8.  Foreign Key
9.  แบบจำลองข้อมูล(Data Model)
10.Candidate Key

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) อ.24/12/56  -งานเดี่ยว- -เขียน-
จากงานย่อย 5 ข้อ 1-10
ให้นักเรียนวาดภาพ หรือ ตาราง อธิบาย ให้เข้าใจ

ส่งงานท้ายคาบเรียน  และตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.07/01/57
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5  คน  รายชื่อกลุ่ม ม.5/3
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม

1.มีอย่างน้อย 3 ตาราง
2.แต่ละตารางควรมี อย่างน้อย 10 เรคอร์ด
3.มีหน้าฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
4.มีฟิลด์ที่ใส่รูปภาพ
5.มีการแสดงผลรายงาน
6.ความสวยงาม เรียบร้อย น่าใช้งาน
7.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนอ(ทุกคน) ภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค
………………………………………………………………………………………………

สอบย่อย1 (10 คะแนน)
การสร้างฐานข้อมูลด้วย  Microsoft Access
………………………………………………………………………………………………

สอบย่อย2 (10 คะแนน)
การสร้าง WordPress
Click>> ส่งงาน
ตรวจสอบงานที่ส่ง<<<<
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม
คู่มือการใช้ WordPress
วิธีใช้ WordPress
การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
เอกสารการอบรม Access 2010
กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน
การแทรกภาพลงฐานข้อมูล Access 2007

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: