การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (ง30204)

ศ.(6-7)

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.5/3-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (10 คะแนน) ศ.26/10/55
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4
1. ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม2/55  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน ศ.15/02/56
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) ศ.26/10/55
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง”การจัดการฐานข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  รายชื่อกลุ่ม ม.5/3
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
ยกตัวอย่างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 5 โปรแกรม
พร้อมคำอธิบาย
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง(Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link ข่าว IT NEWS ของทุกคนในห้อง
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู 3 Link
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
Fanpage Krusongsak
ICT by Krusongsak
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) ภายในวัน ศ.21/12/55

ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ+คำชมเชย+คำแนะนำ
ผู้รายงาน (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) ศ.2/11/55  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อน ศ.15/02/56
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) ศ.16/11/55  –งานเดี่ยว–
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การจัดการข้อมูล
2.ชนิดของข้อมูล
3.การจัดการฐานข้อมูล
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
5.บิท (Bit)
6.ตัวอักขระ (Character หรือ Byte)
7.เขตข้อมูล (Field)
8.ระเบียน (Record)
9.แฟ้มข้อมูล (File)
10.ฐานข้อมูล (Database)

ส่งท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) ศ.14/12/55  –งานเดี่ยว–
จงเขียนคำอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  รีเลชั่น(Relation)
2.  ทูเพิล(Tuple)
3.  แอททริบิวต์(Attribute)
4.  คาร์ดินาลลิตี้(Cardinality)
5.  ดีกรี(Degree)
6.  โดเมน(Domain)
7.  Primary Key
8.  Foreign Key
9.  แบบจำลองข้อมูล(Data Model)
10.Candidate Key

ส่งท้ายคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) ศ.28/12/55
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม
ให้นักเรียนจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูล 1 โปรแกรม
รายชื่อกลุ่ม ม.5/3
1.มีอย่างน้อย 4 ตาราง
2.แต่ละตารางควรมี อย่างน้อย 20 เรคอร์ด
3.มีหน้าฟอร์มที่สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
4.มีฟิลด์ที่ใส่รูปภาพ
5.มีการแสดงผลรายงาน
6.ความสวยงาม เรียบร้อย น่าใช้งาน
7.นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นำเสนอ(ทุกคน) ภายในวัน ศ.16/02/56
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) ศ.25/01/56  –งานเดี่ยว–
จากการรายงาน 6 กลุ่ม
ให้นักเรียนออกข้อสอบจำนวน 5 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก
เน้นการคิดวิเคราะห์   กำหนดให้ข้อ ก.  เป็นข้อที่ถูกต้อง

ส่งภายใน ศ.8/02/2556
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (10 คะแนน)
การทดสอบ เขียนโปรแกรม

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: