การจัดการข้อมูล

ศ.(6-7)-5/3

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         10  คะแนน

– งาน#2                         20  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย    40  คะแนน

– สอบ                            20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.5/3-    <<<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 1 (5 คะแนน) แบ่งกลุ่มๆ ละ 2 คน ทำ Mind Mapping หัวข้อ “คอมพิวเตอร์”

วาดลงในกระดาษ A4   ส่งท้ายคาบเรียน
…………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 2 (5 คะแนน)  แบ่งกลุ่มๆ ละ 2 คน ทำ Mind Mapping หัวข้อ “คอมพิวเตอร์”

ส่งที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งก่อนคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 3 (5 คะแนน) ค้นคว้าและสรุป เรื่องการทำ Mind Mapping 1 หน้า

ส่งก่อนคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 4 (10 คะแนน) การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์  ส่งภายในสอบปลายภาค

สมัครแข่งขัน 5 คะแนน,  งานตามที่ส่งแข่งขัน  5  คะแนน  (เดี่ยวหรือทีมตามการแข่งขัน)
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 5(5 คะแนน) Tip and Trick ของการใช้คอมพิวเตอร์

สรุป 1 หน้า+นำเสนอหน้าห้อง     (นำเสนอก่อนเรียน   ภายในสอบปลายภาค)
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 6(10 คะแนน) ตอบคำถาม ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (10 คะแนน)  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 2 คน ทำแผ่นพับแบบ 3 คอลัมภ์
จำนวน 1 แผ่น 2 หน้า  คอลัมภ์สุดท้าย ใส่รูปและชื่อผู้ทำ   หัวข้อตามความสนใจของนักเรียน   

1. ส่งไฟล์   ที่  E-mail: n_songsak@yahoo.com

2. ส่งเอกสาร พิมพ์ สี       (ส่งภายใน 23/12/54)
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 7(10 คะแนน) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำรายงาน

กลุ่ม 1-2 เรื่อง โปรแกรม Indesign
กลุ่ม 3-4 เรื่อง การทำวารสาร

ส่ง เล่มรายงาน+ไฟล์รายงาน  5 คะแนน     การนำเสนอหน้าห้อง(ทุกคน)+ppt   5  คะแนน
ส่งภายใน 27/01/2555
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (20 คะแนน)  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม จัดทำวารสารของนักเรียน
จำนวน 8 หน้า A4 (หน้าุ7-8 ว่าง) โดยใช้โปรแกรม Indesign

แบ่งงานทำกลุ่มละ 1 หน้า
และนักเรียนแต่ละคนใส่เนื้อหาตามที่ตนเองสนใจไม่ควรซ้ำกัน ในหน้าของงานกลุ่มตนเอง
ใส่รูปและชื่อผู้ทำแต่ละงานของตนเอง

1. ส่งไฟล์   ที่  E-mail: n_songsak@yahoo.com

2. ส่งเอกสาร พิมพ์ สี       (ส่งภายในสอบปลายภาค)
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 8 (5 คะแนน)  ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเอง >>>บันทึกข้อมูลนักเรียน<<<
(ภายใน31/01/55)
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 9 (5 คะแนน)  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ >>>งานย่อยครั้งที่ 9<<<
(ภายใน20/01/55)
………………………………………………………………………………………………

งานย่อยครั้งที่ 10 (5 คะแนน) 27/1/55 ให้นักเรียนออกข้อสอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
โดยใช้เนื้อหาจากการเรียน และการนำเสนอของเพื่อนๆ   โดยกำหนดให้ ข้อ ก ถูกต้อง
ส่งภายใน วัน ศ. 10/2/55
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Advertisements
 1. งาน#1 (10 คะแนน) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 2 คน ทำแผ่นพับแบบ 3 คอลัมภ์
  จำนวน 1 แผ่น 2 หน้า คอลัมภ์สุดท้าย ใส่รูปและชื่อผู้ทำ หัวข้อตามความสนใจของนักเรียน

  1. ส่งไฟล์ ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com

  2. ส่งเอกสาร พิมพ์ สี (ส่งภายใน 23/12/54)
  ******************************************
  ใช้โปรแกรมอารัยครับ??

 2. อาจานครับ ไม่ใส่รูปได้มั้ยตังเองได้มั้ย กลัวใส่ไปแล้วมันจะไม่สวย

 3. อาจานครับ ไม่ใส่รูปตัวเองได้มั้ย กลัวใส่ไปแล้วมันจะไม่สวยอ่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: