รายวิชา 1/2559

เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

การประมวลผลข้อมูล (ง30215)

วิชาIS1 (I30201)

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (ก31908, ก32908, ก33908)

ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์

ผลงานนักเรียน 1/2559

Advertisements
%d bloggers like this: