การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (ง30211)

เวลาเรียน  จ.(6-7)_6/3

คะแนน  100 คะแนน

– งาน ก#1                         5  คะแนน

– งาน ก#2                      15  คะแนน

– งาน #3                         15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.6/3-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.2/06/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.CMS คืออะไร และอธิบาย
2.เว็บท่า หรือ พอร์ทัล (portal)
3.บล็อก
4.อี-คอมเมิร์ซ
5.อี-เลิร์นนิง
6.แกลลอรีภาพ
7.กรุปแวร์
8.วิกิ
9.กระดานข่าว
10.ไลท์
11.ปฏิทินออนไลน์

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#1 (5 คะแนน) จ.08/06/58  –งานกลุ่ม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้า ตาม หัวข้อ ที่กำหนด
และนำเสนอหน้าห้อง ทุกคน
โดยให้คะแนนจากเนื้อหาการพูดนำเสนอ และสื่อที่ใช้นำเสนอ
1.CMS
2.PHP
3.Joomla
4.WordPress (CMS)

เริ่ม นำเสนอ จ.15/06/58
………………………………………………………………………………………………

งาน ก#2 (15 คะแนน) จ.08/06/58  –งานเดี่ยว
ให้นักเรียนจัดทำรายงานออนไลน์  ตาม หัวข้อ ที่กำหนด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ 5 ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
3.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 10 Link
4.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
5.Link Bannerของครู–เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
6.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ น่าอ่าน
คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)
และส่งรายงานออนไลน์   ก่อนสอบกลางภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.29/06/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1.ไคลเอนต์ (Client)
2.เซิร์ฟเวอร์ (Server)
3.เว็บไซต์ เว็บเพจ ต่างกันอย่างไร
4.Web browser
5.Web server
6.Domain name
7.Web hosting
8.โฮสต์จำลอง
9.โปรแกรม AppServ
10.Admin และ Administrator
11.เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.06/07/58  –งานเดี่ยว–
ฝึกปฏิบัติครั้งที่1
1.ติดตั้ง AppServ
2.ติดตั้ง Joomla

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) จ.13/07/58  –งานเดี่ยว–
ฝึกปฏิบัติครั้งที่2
1.ติดตั้ง แพคเกจไฟล์ภาษาไทยสำหรับ Joomla
2.สร้างเนื้อหาโดยใส่ชื่อและรูปภาพตนเอง

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน #3 (15 คะแนน) จ.27/07/58  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง Web site  จาก Joomla
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Computer
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ ,อ้างอิง
2.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
3.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
4.Link Bannerของครู–เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
5.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ น่าอ่าน

เริ่ม นำเสนอและส่ง Web site  ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน) จ.10/08/58  –งานเดี่ยว–
ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 3
1.การติดตั้ง template Joomla
2.การแก้ไขรูปภาพ

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.17/08/58  –งานเดี่ยว–
ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 4
1.การใช้ Akeeba Backup เพื่อสำรองข้อมูลเว็บ Joomla
2.การ restore website Joomla ด้วย Akeeba Kickstart

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) จ.14/09/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้

12019429_10201169408914037_578432462_o
ส่งภายในวันศุกร์

………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) จ.14/09/58  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้

11999195_10201169408754033_1523204340_o

ส่งภายในวันศุกร์
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

คู่มือการใช้งาน Joomla

Backup และ Restore Joomla! ง่ายๆ ด้วย Akeeba Backup

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: