เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (ง33101)

เวลาเรียน  จ.(2)_6/5

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     -ม.6/5-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.19/05/57  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) จ.2ุ6/05/57 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google Sites
รายชื่อกลุ่ม    ม.ุ6/5
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม จ.09/06/57

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (10 คะแนน) จ.16/06/57  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง Web Blog โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้  (วิธีการใช้ Google Sites)
1.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ Social network
2.แหล่งค้นคว้าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน) จ.16/06/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. Cloud Computing คือ
2. ยกตัวอย่าง Web Site ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ฟรี 5 ตัวอย่าง
3. Office 365 คือ
4. Social media คือ     ยกมา 5 ตัวอย่าง
5. Social media มีประโยชน์ในการทำงานอย่างไร

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) จ.30/06/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. weblog
2. โปรแกรม prezi
3. infographic คืออะไร   และยกตัวอย่าง Website ทํา infographic ออนไลน์ฟรี มา 3 ตัวอย่าง
4. ยกตัวอย่างพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย มา 5 ตัวอย่าง
5. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์   คืออะไร   และอธิบาย 4 รูปนี้
symbol
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) จ.21/07/57 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน จัดทำ Presentation Online
ด้วยโปรแกรม Prezi

1. กำหนดหัวข้อตามความสนใจของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง Computer
2. Presentation  อย่างน้อย 15 Step
3. มีการใส่ อ้างอิง วีดีโอ รูปภาพและเนื้อหาถูกต้อง
4. ความสวยงามและน่าสนใจ (อาจมีการนำเสนอหน้าห้อง)
5. ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (10 คะแนน) จ.18/08/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนออกแบบ นวัตกรรมโลกอนาคต
1. ตั้งชื่อ วาดภาพ และระบายสี
2. อธิบายหลักการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ อย่างละเอียด
3. บอกขนาด กว้าง ยาว สูง  และอื่นๆ
ไม่เกิน 1 หน้า A4

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.1/09/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. โครงงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างไร และงานวิจัยส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
2. Internet of Things คือ และจะมีผลอย่างไรในชีวิตของมนุษย์
3. Wearable คือ ยกตัวอย่างมา 5 ชนิด
4. Data mining คือ
5. E-sport คือ   ยกตัวอย่างมา 2 รายการ(ระดับนานาชาติ)

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) จ.15/09/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าในโลกอนาคต internet จะมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรบ้าง
2. ปัจจุบันมีการวิจัยให้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ นักเรียนจะปรับตัวอย่างไร
3. ปัจจุบันมีการจ้างงาน และนำเสนองานข้ามประเทศ ข้ามทวีป อะไรเป็นจุดด้อยของตัวนักเรียน

ส่งภายในคาบเรียน

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
VDO วิธีการใช้งาน Prezi
http://prezi.com/xyisbizviu_n/training-is/
PPT ขั้นเทพ 5 rules
วิธีการใช้ Google Sites

Advertisements
  1. อาจารย์คะ งานย่อย 3 ทำใส่อะไรคะ ?

  2. เวลางานได้คะแนนน้อย แล้วไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนี่ต้องทำอย่างไรคะ ในกรณีที่แบบ หาไม่เจอจริงๆว่าไม่ครบตอบจุดกำหนดที่กำหนดไว้ในแต่ล่ะงานยังไง อยากให้มีฟีคแบคกับงานเล็กน้อยค่ะ แก้ไม่ถูกจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: