เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

เวลาเรียน  อ.(7)_5/3, อ.(8)_5/5, พ.(2)_5/1, พฤ.(3)_5/4, พฤ.(6)_5/2

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     5  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   45  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.5/1-    -ม.5/2-    -ม.5/3-    -ม.5/4-    -ม.5/5-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) อ.20/05/57 –งานกลุ่ม–
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย Google Sites
รายชื่อกลุ่ม    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5
…มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net)
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link feedข่าวด้าน IT  อย่างน้อย 3 feed
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน) เริ่ม อ.03/06/57

ส่งบทเรียนออนไลน์   ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) อ.20/05/57  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/Krusongsak1

ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.26/05/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร
2. การทำงาน ของคนและคอมพิวเตอร์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3. อัลกอริทึม (Algorithms) คือ อะไร
4. ซูโดโค้ด (Pseudo Code) คืออะไร
5. นักเรียนคิดว่างานอะไรที่ ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้

ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (10 คะแนน) อ.17/06/57  –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนสร้าง Web Blog โดยใช้ Google Sites
มีเนื้อหาดังนี้  (วิธีการใช้ Google Sites)
1.เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้งาน internet
2.แหล่งค้นคว้าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.ผลงานของตนเอง  (งานทุกชิ้นที่ส่งในวิชานี้)
4.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) อ.17/06/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. ยกตัวอย่างอัลกอริทึ่ม มา 1 ตัวอย่าง
2. ยกตัวอย่าง ภาษาคอมพิวเตอร์ มา 5 ตัวอย่าง
3. วิธีแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง และ เลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
4. นักเรียนคิดว่าการพัฒนาโปรแกรมมีความสำคัญหรือไม่ เพราะอะไร
5. HTML5   คืออะไร

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 5 (5 คะแนน) อ.01/07/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. weblog
2. โปรแกรม prezi
3. infographic คืออะไร   และยกตัวอย่าง Website ทํา infographic ออนไลน์ฟรี มา 3 ตัวอย่าง
4. Cloud Computing คือ
5. ยกตัวอย่าง Web Site ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ฟรี 5 ตัวอย่าง

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) อ.15/07/57 -งานเดี่ยว-
ให้นักเรียน จัดทำ Presentation Online
ด้วยโปรแกรม Prezi

1. กำหนดหัวข้อตามความสนใจของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง Computer
2. Presentation  อย่างน้อย 15 Step
3. มีการใส่ อ้างอิง รูปภาพและเนื้อหาถูกต้อง
4. ความสวยงามและน่าสนใจ (อาจมีการนำเสนอหน้าห้อง)
5.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดทำ  ชื่อครู

คลิก>>ส่งงาน       ตรวจสอบการส่ง

ส่งก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (10 คะแนน) อ.19/08/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนออกแบบ นวัตกรรมโลกอนาคต
1. ตั้งชื่อ  วาดภาพ และระบายสี
2. อธิบายหลักการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ อย่างละเอียด
3. บอกขนาด กว้าง ยาว สูง  และอื่นๆ
ไม่เกิน 1 หน้า A4

ส่งภายใน 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 7 (5 คะแนน) อ.02/09/57  –งานเดี่ยว–เขียน-
ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. โครงงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างไร
2. งานวิจัยส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
3. Internet of Things คือ
4. ยกตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง
5. ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอผลงานของตนเองให้ปรากฏต่อคนจำนวนมากจะใช้วิธีใดบ้างยกตัวอย่าง 3 วิธี

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
VDO วิธีการใช้งาน Prezi
http://prezi.com/xyisbizviu_n/training-is/
PPT ขั้นเทพ 5 rules
วิธีการใช้ Google Sites

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: