วิชาIS3 (I30903)

เวลาเรียน  พ.(8), พฤ.(4)_6/3

>>>>การประเมินผล ผลการเรียน ผ/มผ<<<<

>>>>ผลงานนักเรียน<<<

คำอธิบายและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

>> รายชื่อแบ่งกลุ่ม

สรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มควรทำส่ง

1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม
2. นำเสนอ
อภิปราย โครงการ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ
3. ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ
4. จัดทำ Web
นำเสนอโครงการ
5. สรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม (ส่งไฟล์ผ่านแล้ว ปรินท์)
6.
นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ
นำเสนอและส่งสรุปโครงการ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
**ควรมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอนการทำงาน**
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 1 (พฤ.15/05/57) –งานกลุ่ม–
-สรุปกิจกรรมที่ได้ทำใน IS1, IS2
กลุุ่มที่ 1
กลุุ่มที่ 2
กลุุ่มที่ 3
กลุุ่มที่ 4
กลุุ่มที่ 5
กลุุ่มที่ 6

ส่ง วัน พ.21/05/57
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 2 (พ.28/05/57) งานกลุ่ม-
-เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม
1. โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน
2. โครงการแต้มสีเติมฝัน
(โครงการปันน้ำใจให้น้องชายแดน)
3. โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน
4. โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง
5. โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา
6. โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
7. โครงการดินเหนียวลอยฟ้า
(โครงการวิดีโอแนะนำมารยาทในสังคมออนไลน์)

ส่ง วัน พฤ.05/06/57
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 3 (พ.04/06/57) งานกลุ่ม-
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในโครงการ)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
ฉบับเต็ม

ส่ง วัน พฤ.05/06/57
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 4 (พ.11/06/57) งานกลุ่ม-
-นำเสนอโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม
-(กิจกรรม 4.1-4.7)ร่วมกัน แสดงความคิดเห็น อภิปราย -งานเดี่ยว-เขียน-
*
มีหัวข้อดังนี้
     -ชื่อโครงการ/ที่มา/หลักการและเหตุผล
     -วัตถุประสงค์
     -วิธีดำเนินการ
     -ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     -อื่นๆ..*

1. PPTนำเสนอ**โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน
2. PPTนำเสนอ**โครงการแต้มสีเติมฝัน
(PPTนำเสนอ**โครงการจิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก)
3. PPTนำเสนอ**โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน
4. PPTนำเสนอ**โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง
5. PPTนำเสนอ**โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา
6. PPTนำเสนอ**โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
7. PPTนำเสนอ**โครงการดินเหนียวลอยฟ้า
(PPTนำเสนอ**โครงการวิดีโอแนะนำมารยาทในสังคมออนไลน์)

เริ่มนำเสนอ วัน พฤ.19/06/57
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 5 จัดทำ Website นำเสนอโครงการ
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 6นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

1. นำเสนอ  สรุปโครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน
2. นำเสนอ  สรุปโครงการแต้มสีเติมฝัน
3. นำเสนอ  สรุปโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน
4. นำเสนอ  สรุปโครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง
5. นำเสนอ  สรุปโครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา
6. นำเสนอ  สรุปโครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
7. นำเสนอ  สรุปโครงการดินเหนียวลอยฟ้า
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 7 รายงานสรุปโครงการ กลุ่มละ 1 เล่ม
*ส่งไฟล์งาน ตรวจก่อน Print

สิ่งที่แต่ละกลุ่มควรมี ในการสรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม
1. ปก
2. คำนำ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1 โครงการ และการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
8. บทที่ 2 การดำเนินโครงการ
9. บทที่ 3 สรุปผล
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก  ประกอบด้วย
– ภาพการประชุมกลุ่ม
– ภาพการอภิปรายในชั้นเรียน
– สรุปผลการอภิปรายต่างๆ
– ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
– ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
– ppt ต่างๆ
12. web site เผยแพร่
13. ชื่อและภาพผู้จัดทำ
……………………………………………………………………..

Website เผยแพร่กิจกรรม IS3 และรายงานสรุปโครงการ

โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน  **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการแต้มสีเติมฝัน  **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน  **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการรักษ์โลกให้ถูกทาง  **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา  **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม  **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการดินเหนียวลอยฟ้า   **รายงานสรุปโครงการ**
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา IS1-3
รูปแบบการทำเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างงานIS3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: