เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (ง33101)

เวลาเรียน  พ.(2)_6/5

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     -ม.6/5-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) พ.22/05/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม 1/56  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน พ.18/09/56
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) พ.22/05/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (รูปภาพและหัวข้อข่าว) ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อน พฤ.19/09/56
…………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) พ.22/05/56
แบ่งกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ทำบทเรียนออนไลน์ โดย WordPress
รายชื่อกลุ่ม ม.6/5
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้อ ,อ้างอิง, Mind map
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ เน้นการคิดวิเคราะห์
ข้อเขียน คำชมเชย 1 ข้อ  และคำแนะนำ 1 ข้อ
3.Link งานPPT ของกลุ่มตนเอง (Upload งานPPT ไว้ที่ www.slideshare.net
และบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 6 กลุ่ม
4.Link ข่าว IT NEWS ของทุกคนในห้อง
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.Link Bannerของครู
เรียนรู้ ICT กับครูทรงศักดิ์
7.Link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 Link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
แชร์ข้อสอบ และเฉลยมาที่ Email: songsak1@gmail.com

เริ่ม นำเสนอ(ทุกคน)  หลังสอบกลางภาค
ภายในวัน
ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ+คำชมเชย+คำแนะนำ
ผู้รายงาน (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด
…………………………………………………………………………………

งานย่อย3 (5 คะแนน) พ.29/05/56
นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต
ให้นักเรียนออกแบบ วาดภาพ และระบายสี
พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ อย่างละเอียด
ไม่เกิน 1 หน้า A4

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย4 (5 คะแนน) พ.26/06/56 –งานเดี่ยว–
การใช้เทคโนโลยีอย่างพอเพียง  1 หน้า A4
1.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
2.ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการใช้เทคโนโลยี 1 เรื่อง
2.1 เรื่อง……….
2.2 จากเรื่อง…. อธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้
ก.พอประมาณ
ข.มีเหตุผล
ค.มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
ง.เงื่อนไขความรู้
จ.เงื่อนไขคุณธรรม

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
ฉบับเต็ม

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………………………

สอบย่อย1 (10 คะแนน)
การสร้าง WordPress
Click>> ส่งงาน
ตรวจสอบงานที่ส่ง<<<<
…………………………………………………………………………………

งานย่อย5 (5 คะแนน) พ.21/08/56 –งานเดี่ยว–
จงอธิบายหัวข้อต่อไปนี้
1. Cloud Computing (ระบบคลาวด์) คืออะไร
2. สัญลักษณ์ของ Cloud Computing คืออะไร วาดภาพประกอบ
3. ยกตัวอย่าง Cloud Computing   มา  2  ตัวอย่าง
4. ประโยชน์ของ Cloud Computing
-ต่อตนเอง
-ต่อการเรียน การทำงาน

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
…………………………………………………………………………………

งานย่อย6 (5 คะแนน) พ.04/09/56 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนออกข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก เน้นการคิดวิเคราะห์
คนละ 5 ข้อ (ระบุเฉลย คือ ข้อ ก)

โดยมีวิธีทำดังนี้ >>>การออกข้อสอบ<<<

Click>> ส่งงาน
ตรวจสอบงานที่ส่ง<<<<

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
……………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) พ.04/09/56 –งานเดี่ยว–

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเขียน Mind Map
และเขียน Mind Map หัวข้อ “สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี”
ประกอบด้วยดังนี้

1. ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  เนื้อหา เป็นภาษาอังกฤษ
2. ใช้รูปภาพ เป็นหลักในการสื่อความหมาย
3. ใช้คำ หรือ ข้อความสั้นๆ
4. มีสีสันสวยงาม
5. ขนาดงาน A4

ส่งภายในสอบปลายภาค
…………………………………………………………………………………

งานย่อย7 (5 คะแนน) พ.18/09/56 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ  เลือกมา 5 ข้อ
โดยระบุชื่อและเลขที่ ผู้ที่ออกข้อสอบ  และข้อที่เท่าไร
วิเคราะห์ตามแนวทางดังนี้

  1. พิมพ์ผิด    แก้ไขเป็น
  2. เฉลยผิด    ที่ถูกควรเป็น
  3. อ่านแล้วไม่เข้าใจ
  4. ออกข้อสอบไม่ตรงกับโจทย์ที่ครูกำหนด

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

สอบ (20 คะแนน)

ข้อสอบ ม.6/5-               ตรวจสอบรายชื่อ

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: