วิชาIS3 (I30903)

เวลาเรียน  อ.(7), พ.(4)_6/3ชุมนุมIS_พฤ(8)_6/3

>>>>ผลงานนักเรียน<<<<

คำอธิบายและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

รายชื่อแบ่งกลุ่ม

……………………………………………………………………..

กิจกรรม 1 (อ.18/06/56)
-เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม

ส่ง วัน อ.25/06/56
……………………………………………………………………..

กิจกรรม 2 (อ.25/06/56)
-นำเสนอโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม
-ร่วมกัน แสดงความคิดเห็น อภิปราย

ส่ง วัน พ.03/07/56

โครงการ : ASEAN QUESTION MARK  ***PPTนำเสนอ***
โครงการโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่  ***PPTนำเสนอ***
โครงการผลดีผลร้ายของ Social Media  ***PPTนำเสนอ***
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ***PPTนำเสนอ***
โครงการ ปันน้ำใจ  ***PPTนำเสนอ***
โครงการปลูกป่ารักษาโลก  ***PPTนำเสนอ***
โครงงาน IS Greener  ***PPTนำเสนอ***

……………………………………………………………………..

กิจกรรม 3 (พ.26/06/56)
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
(นำไปเขียนเพิ่มเติมในโครงการ)
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไข
1. เงื่อนไขความรู้
2. เงื่อนไขคุณธรรม

ตัวอย่าง >>หนังสือ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) กับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง<<
ฉบับเต็ม

ส่ง วัน พ.03/07/56
……………………………………………………………………..

คลิก>>อ่านข้อเสนอจากการอภิปราย

……………………………………………………………………..

สรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มควรทำส่ง (พฤ.31/07/56)

1.เขียนโครงการและแผนปฏิบัติกิจกรรม
2.
อภิปราย นำเสนอ โครงการ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ
3.ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ
4.จัดทำ Web
นำเสนอโครงการ
5.สรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม (ส่งไฟล์ผ่านแล้ว ปรินท์)
6.
นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ
นำเสนอและส่งสรุปโครงการ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
**ควรมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอนการทำงาน**
……………………………………………………………………..

สิ่งที่แต่ละกลุ่มควรมี ในการสรุปโครงการ เป็นรูปเล่ม
1. ปก
2. คำนำ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. สารบัญ
5. สารบัญภาพ
6. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
7. บทที่ 1 โครงการ และการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงการ
8. บทที่ 2 การดำเนินโครงการ
9. บทที่ 3 สรุปผล
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก  ประกอบด้วย
– ภาพการประชุมกลุ่ม
– ภาพการอภิปรายในชั้นเรียน
– สรุปผลการอภิปรายต่างๆ
– ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ
– ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
– ppt ต่างๆ
12. web site เผยแพร่
13. ชื่อและภาพผู้จัดทำ
……………………………………………………………………..

นำเสนอสรุปโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ

โครงการ : ASEAN QUESTION MARK
โครงการโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ปันน้ำใจ
……………………………………………………………………..

Website เผยแพร่กิจกรรม IS3 และรายงานสรุปโครงการ

โครงการปลูกป่ารักษาโลก    **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการปันน้ำใจ    **รายงานสรุปโครงการ**
โครงงาน IS Greener    **รายงานสรุปโครงการ**
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการASEAN QUESTION MARK    **รายงานสรุปโครงการ**
โครงการโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่    **รายงานสรุปโครงการ**
……………………………………………………………………..

ผลการเรียน อย่างไม่เป็นทางการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: