การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (ง30201)

เวลาเรียน จ.(6-7)_4/3, พฤ.(1-2)_4/4

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****     -ม.4/3-    -ม.4/4-     <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (5 คะแนน) จ.20/05/56 –งานเดี่ยว–
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็นขนาด A4
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้
(กิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่จัดระหว่างเทอม 1/56  และแสดงความสามารถของนักเรียน)

ส่งภายใน ศ.20/09/56
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน) จ.20/05/56 –งานเดี่ยว–
ให้นักเรียนค้นหา วิธีการสร้างผลงาน Animation หรือ Tip and Trick การใช้โปรแกรม Flash คนละ 1 เรื่องไม่ซ้ำกัน
สรุปเป็นขนาด A4 หัวข้อ ภาพประกอบ คำอธิบาย อ้างอิง และแสดงวิธีการทำ หน้าห้อง  ครั้งละประมาณ 4 เรื่อง
Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
เรื่องที่ส่งแล้ว

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อน พฤ.19/09/56
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) พฤ.23/05/56 –งานเดี่ยว–

หัวข้อ “AEC”
-ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที
-มีความสวยงามและ เนื้อหาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
-ส่งไฟล์ ต้นฉบับ .fla   ที่  E-mail: n_songsak@yahoo.com
-ส่งงานที่ได้ Export  ->> Movie ->> Upload ขึ้น YouTube
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในก่อนสอบกลางภาค
………………………………………………………………………………………………

สอบย่อย1 (10 คะแนน)
ภาคปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3(5 คะแนน) จ.15/07/56 –งานเดี่ยว–
งานเส้นและสี

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) จ.15/07/56

แบ่งกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน  หัวข้อ “รักษ์โลก”
รายชื่อกลุ่ม ม.4/3    ม.4/4
1.สร้างAnimationความยาวมากกว่า 1 นาที  มีเสียงและดนตรีประกอบ
2.มีความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม
3.ชื่อผู้จัดทำ ชื่อครู ชื่อโรงเรียน
4.นำเสนอหน้าห้อง

1.ส่งไฟล์ ต้นฉบับ .fla และ .swf  ที่  E-mail: n_songsak@yahoo.com
2.ส่งงานที่ได้ Export  ->> Movie ->> Upload ขึ้น YouTube
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) จ.5/08/56 –งานกลุ่ม–
จากการแบ่งกลุ่ม งาน#2
1. ให้นักเรียน หาความหมาย คำว่า “Story Board
2. ให้นักเรียนออกแบบ งาน#2 พร้อมทั้งวาดและ
ระบายสี Story Board  ตามเนื้อเรื่องของกลุ่มตนเอง

ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5(5 คะแนน) จ.19/08/56 –งานเดี่ยว–
งานผมปลิว    ส่ง File   .fla

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน) จ.25/08/56 –งานเดี่ยว–เขียน-

จงตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ไฟล์มัลติมีเดียที่สร้างจาก Flash มีชื่อว่าอะไร
  2. โปรแกรม Flash สร้างงานอะไรได้บ้าง
  3. ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก Flash
  4. ส่วนประกอบใดในโปรแกรม Flash เป็นที่รวบรวมคำสั่งและการตั้งค่าต่างๆ
  5. ส่วนประกอบใดที่ใช้สำหรับวางออบเจ็กที่ยังไม่ต้องแสดง
  6. ถ้าต้องการสร้างโค้ดเพื่อให้ชิ้นงานสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ต้องใช้งานพาเนลใด
  7. กลุ่มเครื่องมือ Edit มีอะไรบ้าง
  8. ถ้าต้องการวาดและตกแต่งภาพควรเลือกใช้งานกลุ่มเครื่องมือใด
  9. การบันทึกงานเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบ ควร Save แบบใด
  10. คำสั่งใดใช้ย้อนกลับการทำงาน

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน) จ.02/09/56 –งานเดี่ยว–เขียน-

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. ภาพกราฟิกมีกี่ประเภท อะไรบ้างและอธิบายแต่ละประเภท
2. ข้อดีของภาพแบบบิทแมป
3. ถ้าต้องการวาดเส้นตรงในลักษณะต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือใด
4. ถ้าต้องการวาดวงกลม ต้องใช้เครื่องมือใดและเครื่องมือนี้สามารถวาดอะไรได้อีกบ้าง
5. ถ้าต้องการวาดเส้นอิสระ ต้องใช้เครื่องมือใด
6. Ink Bottle Tool เป็นเครื่องมือใช้ทำอะไร
7. ถ้าต้องการเทลวดลายให้เป็นวงกลมต้องตั้งค่าใน Property Inspector แบบใด (Deco Tool >> DRAWING EFFECT)
8. ถ้าต้องการกำหนดระยะห่างระหว่างกริดในแนวนอน จะต้องเลือกคำสั่งใด
9. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับคัดลอกสีพื้นหรือรูปแบบของลายเส้นของรูปทรงหนึ่งไปใช้กับรูปทรงอื่น
10. คีย์ลัดที่ใช้เพื่อลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการออก

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน) จ.25/08/56 –งานเดี่ยว–เขียน-

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. เครื่องมือใดที่ใช้เลือกออบเจ็กต์
2. วิธีการเลือกออบเจ็กต์ทั้งหมด
3. ถ้าต้องการใช้เส้นที่ช่วยในการกะระยะและจัดวางตำแหน่ง ควรใช้เครื่องมือออบเจ็กต์ชนิดใด
4. เครื่องมือชนิดใดช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่บนสเตจ
5. คำสั่งใดใช้สั่งให้ยึดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นไกด์โดยอัตโนมัติ
6. ถ้าตองการเลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด จะต้องเลือกคำสั่งใด
7. ในการจัดเรียงออบเจ็กต์ให้ห่างเท่ากันใช้เครื่องมือใด
8. วิธีการปรับรูปทรงของออบเจ็กต์ที่ไม่ได้สร้างจาก Flash
9. คำสั่งแปลงรูปทรงออบเจ็กต์
10. ถ้าต้องการหมุนวัตถุในแนว 3  มิติ ใช้เครื่องมือใด

ส่งภายในคาบเรียน
………………………………………………………………………………………………

สอบ (20 คะแนน)

ข้อสอบ ม.4/3-               ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อสอบ ม.4/4-               ตรวจสอบรายชื่อ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: