เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

จ.(4)_5/4, พ.(4)_5/2, พฤ.(1)_5/3, (6)_5/5, ศ.(1)_5/1

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.5/1-    -ม.5/2-    -ม.5/3-    -ม.5/4-    -ม.5/5-    <<<<<<
>>>>ผลงานนักเรียน<<<<
………………………………………………………………………………………………

งาน#1 (15 คะแนน) พ.23/5/55
แบ่งกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม ทำรายงานตามหัวข้อที่กำหนด
1.เล่มรายงาน -คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา, อ้างอิง, Mind map, ข้อสอบ 10 ข้อ 4 ตัวเลือก(พร้อมเฉลย)
2.การนำเสนอ หน้าห้อง (ทุกคน) ไฟล์PPT+การทดสอบผู้ฟัง
3.Upload รายงานและPPT ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

5/1 ภายในวัน ศ.22/6/55      ลำดับการนำเสนอ บทที่ 3, 2, 5, 6, 4, 1
5/2 ภายในวัน พ.20/6/55     ลำดับการนำเสนอ บทที่ 3, 2, 4, 6, 5, 1
5/3 ภายในวัน พฤ.21/6/55   ลำดับการนำเสนอ บทที่ 3, 6, 1, 4, 2, 5
5/4 ภายในวัน จ.25/6/55      ลำดับการนำเสนอ บทที่ 6, 5, 3, 1, 4, 2
5/5 ภายในวัน พฤ.21/6/55   ลำดับการนำเสนอ บทที่ 5, 6, 4, 2, 3, 1

ผู้ฟัง ทำแบบทดสอบ+คำชมเชย+คำแนะนำ
ผู้ทดสอบ (งานเดี่ยว) สรุปคำชมเชย 5 ข้อและคำแนะนำ 5 ข้อ+ข้อสอบข้อใดยากที่สุดและข้อใดง่ายที่สุด
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (10 คะแนน) 28/5/55
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4 (กระดาษ)
1.ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้

ส่งภายใน อ.28/8/55
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน)
ให้นักเรียนอธิบาย หัวข้อ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ…. และเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน)พ.6/6/55
ให้นักเรียนอธิบาย ข้อ 1-7 หน้า 29 ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน) พ.13/6/55  –งานเดี่ยว–
กิจกรรม IT NEWS   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4
1.การค้นหาข่าวสารในแวดวง IT  ประกอบด้วย ห้วข้อ รูปภาพประกอบ
คำอธิบาย ความคิดเห็นของนักเรียน และอ้างอิง
2.การนำเสนอ หน้าห้อง  ครั้งละประมาณ 4 คน
3.Upload  ไว้ที่ www.slideshare.net
ส่ง Link มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อน วัน จ.27/8/55
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน)พ.13/6/55
ให้นักเรียนอธิบาย ข้อ 8-15 หน้า 29 ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน)พ.20/6/55
ให้นักเรียนอธิบาย ข้อ 1-8 หน้า 54 ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7(5 คะแนน)25/6/55
ให้อธิบายและตอบคำถามต่อไปนี้
1.โรงเรียนในฝันคืออะไร  2.website โรงเรียนในฝัน 3.วัตุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน 4.วิธีประเมินโรงเรียนในฝัน  5.นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ประโยช์อะไรบ้างจากการประเมินโรงเรียนในฝัน
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน)พฤ.12/7/55
ให้นักเรียนอธิบาย ข้อ 1-15 หน้า 69 ส่งท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งาน#2 (15 คะแนน) จ.6/8/55 (งานกลุ่มเดิม)
ให้นักเรียนสร้างบทเรียนออนไลน์ โดย Google site มีเนื้อหาต่อไปนี้
1.เนื้อหาและรูปภาพประกอบตามหัวข้องานกลุ่ม
2.ข้อสอบออนไลน์ แบบ4ตัวเลือก 10 ข้อ และเขียนตอบ 5 ข้อ
3.link รายงานและPPT ทั้ง 6 บท
4.link ข่าว IT NEWS ของทุกคนในห้อง
5.หน้าผู้จัดทำ ชื่อ ชั้น เลขที่  ชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา ชื่อครู
6.link Bannerของครู 3 link
https://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020
https://krusongsak.wordpress.com
https://sites.google.com/site/krusongsak1
7.link ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ข้อ 1 อย่างน้อย 3 link
8.ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ
ส่ง Link Google site มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในวัน อา.16/9/55
………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 9 (5 คะแนน)ศ.31/8/55
ให้นักเรียนออกข้อสอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
โดยใช้เนื้อจากหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 บทละ 1 ข้อ  และกำหนดให้ ข้อ ก ถูกต้อง
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
งานย่อย 10 (5 คะแนน)จ.3/9/55
ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาจากหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: