การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (ง30201)

จ.(6-7)_4/4, อ.(6-7)_4/3

คะแนน  100 คะแนน

– กิจกรรมในห้องเรียน     10  คะแนน

– งาน#1                         15  คะแนน

– งาน#2                        15  คะแนน

– งานย่อยและสอบย่อย   40  คะแนน

– สอบ                             20 คะแนน
………………………………………………………………………………………………

****คะแนนของนักเรียน****      -ม.4/3-    -ม.4/4-     <<<<<<
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 1 (10 คะแนน) 28/5/55
กิจกรรม ร่วมการแข่งขัน   สิ่งที่ต้องทำ สรุปเป็น A4 (กระดาษ)
1. ชื่อกิจกรรมที่แข่งขันหรือประกวดหรือนำเสนอ
รายละเอียด กติกา วันหมดเขต อ้างอิง
2.ผลงานและหลักฐานการเข้าร่วม
3.ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างกับการแข่งขันนี้

ส่งภายใน อ.28/8/55
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 2 (5 คะแนน)
วาดภาพลายเส้นการ์ตูน โดยใช้โปรแกรม Flash ส่งงาน ท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 3 (5 คะแนน)
วาดภาพลายเส้นการ์ตูน ภาพฉากประกอบพื้นหลัง โดยใช้โปรแกรม Flash ส่งงาน ท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 4 (5 คะแนน)
ให้นักเรียนค้นหา vdo การสร้างผลงาน Animation โดยใช้โปรแกรม Flash คนละ 1 ไฟล์ไม่ซ้ำกัน
สรุป หัวข้อ และอธิบาย ไม่เกิน 4 บรรดทัด นำเสนอ vdo หน้าห้อง  ครั้งละประมาณ 4 คน
ส่ง Link และสรุป มาที่    http://www.facebook.com/pages/Krusongsak/137659246321020

ส่งภายในคาบเรียน  ก่อน วัน จ.27/8/55
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 5 (5 คะแนน)
ใ่ส่สีภาพลายเส้นการ์ตูนและพื้นหลัง(งานย่อย2และ3) รวมเป็นไฟล์เดียวกันแต่แยก Layer โดยใช้โปรแกรม Flash ส่งงาน ท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 6 (5 คะแนน)
ให้นักเรียนลงสีตัวการ์ตูน   โดยกำหนดมุมแสง และถาดสีหลัก สีแสง สีเงา   โดยใช้โปรแกรม Flash ส่งงาน ท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 7 (5 คะแนน)25/6/55
ให้อธิบายและตอบคำถามต่อไปนี้
1.โรงเรียนในฝันคืออะไร  2.website โรงเรียนในฝัน 3.วัตุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน 4.วิธีประเมินโรงเรียนในฝัน  5.นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ประโยช์อะไรบ้างจากการประเมินโรงเรียนในฝัน
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 8 (5 คะแนน)
ให้นักเรียนแยกตัวการ์ตูนเป็นส่วนๆ ในแต่ละ Layer ดังนี้ ผม ตา ปาก หัว ตัวแขน ขา
และส่วนอื่นๆตามความเหมาะสม ในSymbol   โดยใช้โปรแกรม Flash ส่งงาน ท้ายคาบ
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 9 (5 คะแนน) จ.9/07/55
ให้นักเรียนทำ Story Board ของงาน#1   โดยวาดภาพ และ ระบายสี ให้สวยงาม
(งานเดี่ยว)   ใบงาน   >>>Story Board.doc<<<    >>>Story Board.pdf<<<

4/3 ส่งภายใน วัน จ.23/07/55
4/4 ส่งภายใน วัน อ.24/07/55
………………………………………………………………………………………………

งาน#1  (15 คะแนน) 16/7/55 (งานเดี่ยว)
ให้นักเรียนสร้างการ์ตูน Animation โดยใช้ โปรแกรม Flash
ประกอบด้วย ตัวการ์ตูนที่สามารถขยับ แขน ขา ตัว ตา ปาก หรือส่วนอื่นๆ อย่างเหมาะสม
มีเสียงและฉากประกอบ ตามเนื้อเรื่อง
มีความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม     >>>ส่งงาน เป็นไฟล์ .fla
ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com
ส่งภายในวัน อา.5/8/55
………………………………………………………………………………………………

งาน#2  (15 คะแนน) อ.14/8/55 (งานกลุ่ม 2 คน)
ให้นักเรียนสร้างการ์ตูน Animation โดยใช้ โปรแกรม Flash
หัวข้อ”อาเซียน” ประกอบด้วย
1.ตัวการ์ตูนที่สามารถขยับ ส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม
2.มีเสียงและฉากประกอบ ตามเนื้อเรื่อง
3.มีความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม
4.ปุ่ม Play Pause Stop
5.ชื่อผู้จัดทำ ชื่อครู ชื่อโรงเรียน

>>>ส่งงาน เป็นไฟล์ต้นฉบับ .fla  และ.exe
ที่ E-mail: n_songsak@yahoo.com
ส่งภายในวัน อ.18/9/55
………………………………………………………………………………………………

งานย่อย 10 (5 คะแนน) จ.3/9/55
ให้นักเรียนออกข้อสอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ
โดยใช้เนื้อหาจากการเรียน และการนำเสนอของเพื่อนๆ   โดยกำหนดให้ ข้อ ก ถูกต้อง
ส่งภายในคาบเรียนครั้งต่อไป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: