เทอม 1 ปี 2558

ภาพการนำเสนองานของนักเรียน

…………………………………………………………………

สมุดบันทึกงานออนไลน์

…………………………………………………………………

IT NEWS

…………………………………………………………………

เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

บทเรียนออนไลน์

ม.5/1    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/2    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/3    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4  4

ม.5/4    กลุ่มที่ 1 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

ม.5/5    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4

สร้างงานนำเสนอและเผยแพร่ด้วยโปรแกรม  sway

ออกแบบนวัตกรรมโลกอนาคต

Presentation ด้วยโปรแกรม Prezi เกี่ยวกับเรื่อง Computer

Web Page พริกกะเหรี่ยง

…………………………………………………………………

การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/1    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.6/2    กลุ่มที่ 1 Prezi 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6

ม.6/3    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (ง30211)

รายงานออนไลน์
…………………………………………………………………

การประมวลผลข้อมูล (ง30215)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/4    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

วิชาIS3 (I30903)

Website เผยแพร่กิจกรรม IS3 และรายงานสรุปโครงการ

ม.6/1
1.โครงการช่วยเหลือ เจือปัน  **รายงานสรุปโครงการ**
2.โครงการลดขยะลดมลพิษ   **รายงานสรุปโครงการ**
3.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา **รายงานสรุปโครงการ**
4.โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา  **รายงานสรุปโครงการ**
5.โครงการหมาน้อยร้อยฝัน  **รายงานสรุปโครงการ**
6.โครงการปันน้ำใจให้ผู้ป่วย  **รายงานสรุปโครงการ**
7.โครงการสายใยสู่สูงวัย  **รายงานสรุปโครงการ**

ม.6/2
1.โครงการกระถางรีไซเคิล  **รายงานสรุปโครงการ**
2.โครงการ GIVE TO YOU  **รายงานสรุปโครงการ**
3.โครงการปันรัก  **รายงานสรุปโครงการ**
4.โครงการหนึ่งเสียงเปิดโลกกว้าง  **รายงานสรุปโครงการ**
5.โครงการซ่อมแซมป้าย เพื่อวัดที่ขาดแคลน  **รายงานสรุปโครงการ**
6.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  **รายงานสรุปโครงการ**
7.โครงการ up and down  **รายงานสรุปโครงการ**
8.โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาโลก  **รายงานสรุปโครงการ**

…………………………………………………………………

ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานเรื่อง Airlink เพื่อการศึกษา
โครงงานเรื่อง การใช้โปรแกรม สเก็ตอัพ 2014 (sketchup 2014)
โครงงานเรื่อง การออกแบบอาคาร บ้าน เรือน ด้วยโปรแกรม 3 มิติ
โครงงานเรื่อง การใช้งานและการติดตั้งTeam viewer10

…………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: