เทอม 2 ปี 2559

ภาพการนำเสนองานของนักเรียน

…………………………………………………………………

สมุดบันทึกงานออนไลน์

…………………………………………………………………

งานฝึกเขียนโปรแกรมจาก https://code.org/

…………………………………………………………………

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ง30205)

รายงานออนไลน์

ม.5/4   กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (ง30204)

รายงานออนไลน์

ม.5/3   กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2, 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5, 5กลุ่มที่ 6

…………………………………………………………………

โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2 (ง30217)

รายงานเรื่อง
1.การ Print การติดตั้ง การแชร์ แบบต่างๆ
Presentation นำเสนองาน
2.โปรแกรม Office แบบ Freeware และ Office ใน Smart Phone
Presentation นำเสนองาน
3.Office แบบ Cloud, One Dive, Google docs, Office365
Presentation นำเสนองาน

นำเสนอ เทคนิค การใช้โปรแกรมสำนักงาน

สร้างเอกสารแบบแก้ไขได้ Google Drive และ OneDrive

การใช้งาน Google Docs สร้างแบบสอบถามและข้อสอบ
…………………………………………………………………

การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (ง30213)

รายงานออนไลน์

ม.6/1   กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.6/2   กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.6/3   กลุ่มที่ 1, 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 (ว30287)

กลุ่มที่ 1 เรื่องเครื่องตรวจเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดิน VDO
กลุ่มที่ 2 เรื่องวงจรเตือนน้ำล้น VDO
กลุ่มที่ 3 เรื่องระบบตรวจจับกรณีลืมปิดไฟห้อง VDO
กลุ่มที่ 4 เรื่องวงจรต้นคริสมาส VDO
กลุ่มที่ 5 เรื่องไฟติดเมื่อไรแสง  VDO
กลุ่มที่ 6 เรื่องเครื่่่องวัดความสะอาดของน้ำ VDO
กลุ่มที่ 7 เรื่อง Sensors alert rats  VDO
…………………………………………………………………

ชุมนุม

…………………………………………………………………

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202)

1.เรื่องสภาวะการว่างงาน, Website, นำเสนอสรุป
2.เรื่องท้องในวัยเรียน, Website, นำเสนอสรุป
3.เรื่องปัญหาการติดบุหรี่, Website, นำเสนอสรุป
4.เรื่องปัญหาป่าไม้, Website, นำเสนอสรุป
5.เรื่องขยะท่วมโลก, Website, นำเสนอสรุป
6.เรื่องยาเสพติด, Website, นำเสนอสรุป
7.เรื่องภาวะโลกร้อน, Website, นำเสนอสรุป
8.เรื่องพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน, Website, นำเสนอสรุป
…………………………………………………………………

Advertisements
%d bloggers like this: