ปี 2556 เทอม 1

งานโปสการ์ดและโปสเตอร์ “Asean”

IT News และสอนFlash

ออกแบบนวัตกรรมโลกอนาคต

Web site: เศรษฐกิจพอเพียง (สอบย่อย1)

Animation “รักษ์โลก”

Animation “AEC” 4/3

Animation “AEC” 4/4

wordpress “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

…………………………………………………………………

วิชาIS3 (I30903)

Website: โครงการปลูกป่ารักษาโลก
**รายงานสรุปโครงการ**

Website: โครงการ ปันน้ำใจ
**รายงานสรุปโครงการ**

Website: โครงงาน IS Greener
**รายงานสรุปโครงการ**

Website: โครงงานปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
**รายงานสรุปโครงการ**

Website: โครงการASEAN QUESTION MARK
**รายงานสรุปโครงการ**

Website: โครงการโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่
**รายงานสรุปโครงการ**
…………………………………………………………………

เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

บทเรียนออนไลน์

ม.5/1    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.5/2    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.5/3    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.5/4    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2,  กลุ่มที่ 3-1, กลุ่มที่ 3-2,  กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.5/5    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (ง33101)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/5    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5
…………………………………………………………………

การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/1    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6

ม.6/2    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5,  กลุ่มที่ 6

ม.6/3    กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5กลุ่มที่ 6
…………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: