ปี 2555 เทอม 1

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)

บทเรียนออนไลน์

ม.5/1    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News

ม.5/2    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News

ม.5/3    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News

ม.5/4    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News

ม.5/5    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News
…………………………………………………………………

การเขียนโปรแกรมเพื่องานอาชีพ (ง30212)

บทเรียนออนไลน์

ม.6/1    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News

ม.6/2    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News

ม.6/3    กลุ่มที่ 1(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 2(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 3(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 4(รายงาน, PPT)    กลุ่มที่ 5(รายงาน, PPT)   กลุ่มที่ 6(รายงาน, PPT)   IT News
…………………………………………………………………

วิชาIS1 (I20201)

ม.2/4    กลุ่มที่ 1    กลุ่มที่ 2    กลุ่มที่ 3    กลุ่มที่ 4    กลุ่มที่ 5   กลุ่มที่ 6

ประชาคมอาเซียนมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรา

โครงงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 1    กลุ่มที่ 2    กลุ่มที่ 3

Advertisements
  1. อยากทราบว่า ดิฉันจะทำไอเอส1 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า อาชีพในดวงใจโดยเนื้อหาและสมมุติฐานดิฉันจะตั้งและคิดเองโดยไม่ต้องไปหาจากอินเตอร์เน็ตได้มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: